Wpis archiwalny

Skrócona instrukcja pierwszego logowania na Platformie Office 365 GSW (m.in. Teams, Outlook i inne): https://gsw.gda.pl/office-365

Studencie! Studentko! W związku z epidemią COVID-19 pamiętaj:

 1. Wchodząc do budynku uczelni zdezynfekuj ręce przy pomocy dostępnych środków
 2. Zakryj maseczką usta i nos
 3. Zachowaj odstęp od innych osób co najmniej 1,5 m
 4. Jeżeli CZUJESZ, ŻE JESTEŚ CHORY (chora)¹, NIE PRZYCHODŹ NA ŻADNE ZAJĘCIA — nawet na ćwiczenia
  ¹ masz gorączkę, uporczywy kaszel, uczucie nieuzasadnionego zmęczenia, duszności, utratę węchu lub smaku
 5. Jeżeli jesteś chory (chora) na COVID-19, a miałeś (miałaś) kontakt z inną osobą, poinformuj ją o tym. Jeżeli sytuacja miała miejsce na terenie uczelni, zgłoś to w dziekanacie (telefonicznie lub mailem)

Ponadto:

 • Nie korzystaj z wind (chyba, że stan Twojego zdrowia tego wymaga)
 • W miarę możliwości poruszaj sie prawą stroną dróg komunikacyjnych
 • Nie gromadź się przy wejściu do budynku czy w salach wykładowych podczas przerw
 • W czasie przerwy poproś o przewietrzenie sali
 • Nie witaj sie przez uścisk dłoni
 • Kichając lub kaszląc, zakrywaj usta zgięciem ręki w łokciu (a nie dłonią)
 • Staraj się często myć dłonie mydłem
 1. Zarządzenie Nr 15/2021 Rektora GSW z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 wraz z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
  https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=145
 2. Zarządzenie Nr 17/2021 Rektora GSW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku rejestrowania obecności na zajęciach prowadzonych w sposób stacjonarny
  https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=146

Infolinia NFZ
800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Wyżej wymienione zasady dotyczą budynku siedziby GSW w Gdańsku i jej filii

Gdańsk, 7 grudnia 2021 r.

Plakat A3 (informacja COVID-19) do pobrania na dole (PDF)

Szanowni Studenci i Nauczyciele akademiccy

Rok akademicki 2021/22, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, rozpoczynamy w trybie hybrydowym, tj. w większości:

 • wykłady prowadzone zdalnie;
 • ćwiczenia, projekty itp. prowadzone na miejscu w siedzibie uczelni (filii);

(mogą nastąpić odstępstwa — szczegóły w planach zajęć).

 

W przeciwieństwie do poprzedniego roku akademickiego zajęcia zdalne realizowane będą w jednej aplikacji: Teams (w ramach platformy Microsoft Office 365), zamiast na ClickMeeting-u i Moodle. Na Moodle nie będziemy zakładać nowych kont, udostępnione tam materiały pozostają bez zmian (o ewentualnym wyłączeniu Moodle poinformujemy Państwa wcześniej).
Z ClickMeeting-u i z Moodle nie korzystamy!

W związku z tym każdemu studentowi i nauczycielowi zostały już założone konta na platformie Microsoft Office 365 — prosimy zapoznać się z “Instrukcją pierwszego logowania” (do pobrania poniżej w pliku PDF). Wiązać się to będzie również z:

 • posiadaniem przez wszystkich studentów i nauczycieli adresów mailowych w domenie “@gswgdansk.edu.pl” — w połowie października maile zaczną właściwie funkcjonować, poinformujemy Państwa o tym — będzie to główny kanał informacyjny między studentami, nauczycielami i ogólnie uczelnią;
 • udostępnieniem Państwu licencji na korzystanie z aplikacji Microsoft, m.in. Word, Excel i inne.
Weekendowy dyżur pracownika dziekanatu na Teams

W najbliższy weekend 15-16.06.2024 r. w pilnych sprawach związanych z działaniem MS Teams prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem dziekanatu:

-  w dniu 15.06.2024 r. pod nr tel. 58 305 08 12 wewn. 32

- w dniu 16.06.2024 r. pod nr tel. 696 023 554

Nowo przyjęci studenci

Aby zalogować się pierwszy raz do platformy, należy znać swój numer albumu. Ci z Państwa, którzy go nie znają, proszeni są o kontakt (należy podać dane identyfikujące: imię i nazwisko oraz datę urodzenia):

 • adres e-mail (metoda preferowana): nr_albumu@gsw.gda.pl
 • tel. 888 255 920 (tylko w godz.: wtorek, czwartek, piątek: 8-14, środa: 12-18).
Zapisy na zajęcia

Każdy student musi samodzielnie zapisać się na zajęcia prowadzone zdalnie (jedno zapisanie na dane zajęcia). Odbywa się to przez linki, które umieszczone zostały w sekcji “Student / Student zalogowany / Zapisy na zajęcia zdalne” (dostęp tylko dla użytkowników zalogowanych). Zapisanie się na zajęcia musi zaakceptować nauczyciel.

Legitymacje studenckie dotychczas wydane

Wszystkie legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, nieposiadające naklejek przedłużających ważność do 31.10.2021 r., pozostają ważne do dnia 14.10.2021 r. Należy przedłużyć w dziekanacie uczelni (filii) ważność dotychczas wydanych legitymacji.

Nauczanie zdalne na Teams. Od czego zacząć?
 1. Dokonać pierwszego logowania (tylko w przeglądarce internetowej, szczegóły w Instrukcji do pobrania poniżej)
 2. Zapisać się na swoje zajęcia (info: zakładka u góry "Zapisy na zajęcia")
 3. Brać udział w zajęciach według planu