Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Międzynarodowe stosunki gospodarcze" odbędzie się dnia 11.09.2021 r. o godz. 9:00.

Forma egzaminu: test na platformie Moodle

Kategoria powiadomień: Dziekanat