Terminy:

zaliczenie ćwiczeń - gr. Kkr4-e, Kkr4O-e, Aza4-e, Kkr4, Ap4-T, Aza4-T, Afr4-S, Abp4-S, Ap4-O - 27.06.2021r. godz. 10:00-11:00 

egzamin - gr. Ap4, Kkr4-e, Kkr4O-e, Aza4-e, Kkr4, Ap4-T, Aza4-T, Afr4-S, Abp4-S, Ap4-O - 27.06.2021r. godz. 11:00-11:20

Forma zaliczenia: zadania/test na platformie Moodle.

Kategoria powiadomień: Dziekanat