Termin egzaminu z przedmiotu "Prawo wyznaniowe"  19.06.2021r., godz. 9:30
forma -  test na platformie Moodle

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew