W czasie epidemii COVID-19 zajęcia na studiach prowadzone są w systemie hybrydowym: niektóre zajęcia w trybie stacjonarnym (w budynkach siedziby GSW w Gdańsku i filii) oraz w trybie zdalnym (on-line) z wykorzystaniem Platformy ClickMeeting GSW. Poniżej przedstawiono informacje przeznaczone dla wykładowców, dotyczące Platforma ClickMeeting GSW (webinarium).

Informacje przedstawiono w poniższych 3 zakładkach; pod nimi dostępne są materiały do pobrania (pliki PDF).

W weekend 19 - 20 czerwca 2021 r. w sprawach organizacji zajęć na Platformie ClickMeeting GSW prosimy o ewentualny kontakt z pracownikiem dyżurującym:
tel. 600 011 672, e-mail: pomoc.webinarium@gsw.gda.pl

Przed weekendem

Przeprowadzanie poniższych czynności w weekend w godzinach prowadzenia innych wykładów jest niemożliwe!

 1. Należy przetestować działanie Platformy przed weekendem, na który zaplanowano Państwa zajęcia. Należy uruchomić kamerę i mikrofon.
 2. Należy wgrać plik (pliki) prezentacji — jeżeli ma być wykorzystywany (po wgraniu pliku następuje jego konwertowanie, które może trwać nawet kilkanaście minut). Prezentacją, oprócz MS PowerPoint, może być plik tekstowy (np. MS Word, PDF), grafika (np. JPG), film (np. MP4).
 3. Należy sprawdzić, który z pracowników GSW pełni dyżur administracyjny w Platformie w weekend prowadzonych zajęć. Informacje te zmieniają się w każdym tygodniu i są dostępne na niniejszej stronie w zakładce "Dyżur administracyjny w weekend".
 4. Logowanie się do Platformy jest możliwe wyłącznie poprzez e-mail, rozsyłany automatycznie. Aby zalogować się do testowania, należy w otrzymanym mailu kliknąć duży zielony przycisk: „Dołącz jako prezenter”. Logowanie się przed zajęciami odbywa się w ten sam sposób — przez ten sam e-mail.
W dniu zajęć (w weekend)
 1. Zalecamy logowanie się do Platformy dokładnie na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć — przerwa pomiędzy prowadzącymi wynosi 10 minut.
 2. Po rozpoczęciu zajęć należy poprosić studentów, aby potwierdzili, np. na czacie, że widzą i słyszą wykładowcę! Brak odpowiedzi może oznaczać problem techniczny. Być może przypadkowo włączono „Tryb prywatny (tylko prezenterzy)”.
 3. Funkcje Platformy (jej możliwości), które można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć, przedstawiono w oddzielnej instrukcji: „Instrukcja obsługi. Platforma ClickMeeting GSW” dostępnej do pobrania (PDF) niżej.
 4. Należy kończyć prowadzone zajęcia zgodnie z planem zajęć. Umożliwi to zalogowanie się i przygotowanie do zajęć kolejnemu wykładowcy (mogą wystąpić problemy z zalogowaniem do Platformy, kiedy prowadzone są inne zajęcia).
 5. Po zakończeniu zajęć należy, w wyświetlonym oknie dialogowym, wybrać opcję: Zakończ wydarzenie, ponieważ zajęcia nie kończą się automatycznie o zaplanowanej godzinie. Nie wystarczy samo zamknięcie okna przeglądarki.
 6. Przedłużenie zajęć jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikiem GSW pełniącym dyżur (pkt 3).
Uwagi dodatkowe
 1. Jeżeli zaplanowano dla Państwa zajęcia po kolei, ale dla różnych grup studenckich (albo gdy inna grupa dołącza na kolejnych zajęciach), w Platformie będą to różne wydarzenia (wykłady), na które należy się oddzielnie logować (na kolejne wydarzenie po zakończeniu poprzedniego wydarzenia). Otrzymacie Państwo wówczas oddzielne maile z zaproszeniami.
 2. Jeżeli zaplanowano dla Państwa zajęcia po kolei z różnych przedmiotów, ale dla tej samej grupy (grup), w Platformie będzie to jedno wydarzenie (jeden mail z zaproszeniem). Państwo zdecydujecie, jak podzielić czas na różne przedmioty.
Pomoc na stronie ClickMeeting (krótkie filmy instruktażowe): https://knowledge.clickmeeting.com/pl/

Należy kliknąć aby powiększyć.

Jak dołączyć do wydarzenia (instrukcja dla prezentera). Pobrane z: https://knowledge.clickmeeting.com/pl