PDF
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydanie drugie - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Tadeusz Noch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2006, wydanie drugie uzupełnione, Wydawnictwo GSW. ISBN 83-89762-05-6. Stron 112, format 14,8x21,0 cm (A5)
0,00 zł
SKU: 005
   
Tytuł Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podtytuł Wybrane zagadnienia
Autor Tadeusz Noch
Rok wydania 2006
Wydanie Wydanie drugie uzupełnione
Informacja o wydaniu I Nakład wydania I wyczerpany:
Gdańsk 2005, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, ISBN 83-89762-01-3
Strony 112
Format (cm) 14,8x21,0 (A5)
ISBN 83-89762-05-6
ISBN (EAN-13) 978-83-89762-05-4
Cena (zł) Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

Skrypt zawiera wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeznaczony jest dla studentów, którzy powinni opanować podstawową wiedzę z dziedziny BHP. Studenci, również ci odbywający praktyki zawodowe, otrzymają niezbędny materiał szkoleniowy w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP. W skrypcie podano najważniejsze normy z zakresu BHP oraz obowiązujące przepisy prawne.

Spis treści

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
 2. Obowiązki i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów oraz zasad BHP.
 5. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Teren zakładu pracy oraz pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
 7. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków.
 8. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz substancje chemiczne i czynniki rakotwórcze.
 9. Prace szczególnie niebezpieczne.
 10. Ryzyko zawodowe.
 11. Pomiary czynników szkodliwych oraz ocena zgodności wyrobów.
 12. Nauka i praca przy komputerze oraz w laboratoriach i pracowniach szkolnych.
 13. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz choroby zawodowe.
 14. Profilaktyczna ochrona zdrowia.
 15. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
 16. Pomoc przedlekarska.
 17. Ochrona przeciwpożarowa.
 18. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Ponadto: Wstęp; Cel wykładu; Tryb zaliczenia przedmiotu; Treści programowe; Normy z zakresu BHP (w 13 kategoriach); Przepisy prawne.

Dostęp cyfrowy

Informacja wydawcy do niniejszego wydania cyfrowego (elektronicznego — plik PDF)

Wydanie na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA:

 1. Uznanie autorstwa: zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy:

informacja o twórcy:​
Tadeusz Noch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wybrane zagadnienia, wyd. drugie, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2006, ISBN 83-89762-05-6 

 1. Użycie niekomercyjne: nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.
 2. Na tych samych warunkach: zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł, pod warunkiem, że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

Link bezpośredni:

Książka niedostępna w sprzedaży. Zapraszamy do biblioteki GSW i innych bibliotek

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF