Seria
Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska 2006 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, praca zbiorowa, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW. ISBN 83-89762-06-4. Stron 424, format 17,2x25,0 cm, cena: 30,00 zł
30,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 006
   
Tytuł Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Waldemar Polak, Tadeusz Noch
Tytuł serii Globalizacja a ochrona środowiska
Numer w serii 1
Rok wydania 2006
Strony 424
Format (cm) 17,2x25,0
ISBN 83-89762-06-4
ISBN (EAN-13) 978-83-89762-06-1
Cena (zł) 30,00
Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Informacje dodatkowe

Praca zbiorowa, której tematem przewodnim są problemy ochrony środowiska, tak pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i ekonomicznym czy społecznym. W książce zawarto cztery rozdziały: 1) procesy globalizacji a środowisko naturalne; 2) aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska; 3) ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska; 4) ochrona środowiska szczebel regionalny i lokalny.

Spis treści

Rozdział I. Procesy globalizacji a środowisko naturalne.

 1. Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny wpływający na stosunki międzynarodowe.
 2. Społeczna (i ekologiczna) odpowiedzialność biznesu.
 3. Methodological Problems of International Tax Law.
 4. The Opportunities and Requirements of Universities when offering Environmental Studies.
 5. O nową filozofię ochrony środowiska naturalnego.
 6. Etyczny model decyzyjny.
 7. Najważniejsze koncepcje ochrony środowiska przyrodniczego.
 8. Promocja zdrowia i higieny psychicznej a świadomość ekologiczna (dylematy i kontrowersje).
 9. Globalny lęk przed genetycznie modyfikowaną żywnością. Analiza ramowa dyskursu publicznego.

Rozdział II. Aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska.

 1. Koncentracja pierwiastków chemicznych w środowisku a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi bociana białego Ciconia ciconia.
 2. Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska.
 3. Experimental research for estimate of character of xenobiotics combined effect under its successive action.
 4. Wpływ wykorzystania źródeł energii cieplnej na środowisko.
 5. L-arginine treatment of Lead toxicity in rats.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w monitorowaniu środowiska naturalnego.

Rozdział III. Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska.

 1. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych.
 2. Wpływ infrastruktury transportu na środowisko naturalne.
 3. Educational concept of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) at Slovakian Universities.
 4. Europejskie organizacje i stowarzyszenia ekologiczne.
 5. Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 a szanse rozwoju zacofanych regionów UE.
 6. Ekorozwój w Regionie Bałtyckim.
 7. Theoretical basis of economic instruments in environmental protection.

Rozdział IV. Ochrona środowiska – szczebel regionalny i lokalny.

 1. Regulacje prawne w obszarze zarządzania środowiskowego.
 2. Regulacja zagadnienia ochrony środowiska w konstytucjach krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 3. Udział społeczeństwa elementem wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS w gminach.
 4. Hygienic estimation of Lviv region water.
 5. Criteria of shaping up Ukraine ecological policy.
 6. Ukraine before and after Chernobyl social and medical aftermath of the disaster in Chernobyl as a result of Soviet ecological policy.
 7. Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim po drugiej wojnie światowej.
 8. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju – zadania samorządu i administracji publicznej (na przykładzie Gdańska w aspekcie ochrony środowiska naturalnego).
 9. Miejsce i rola Polski w ochronie naturalnego środowiska Bałtyku.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji