Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska

Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. „Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska”, 23.09.2006 r.

Zasadniczym celem konferencji była wymiana poglądów związanych z ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji gościła w swoich murach wiele znakomitych osobistości ze świata nauki, z kraju i zagranicy. Na otwarciu Wicewojewoda Pomorski Piotr Karczewski pogratulował pomysłu i podziękował za zaangażowanie w realizację tak ważnego dla wszystkich przedsięwzięcia, jakim jest ochrona środowiska.

Konferencję podzielono na cztery sesje. Pierwsza to „Procesy globalizacji a środowisko naturalne”, w drugiej, pt. „Aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska” wystąpiła prof. Natalya Kurhalyuk z bardzo ciekawym referatem pod tytułem „Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia Ciconia) w zmiennych warunkach środowiska”, w którym przedstawiała badania na bocianie białym w jego środowisku naturalnym, tj. w gniazdach na wysokościach. Sesja „Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska” szczególnie zainteresowała studentów specjalności „ekonomika ochrony środowiska”. Tematem ostatniej sesji była „Ochrona środowiska - szczebel regionalny i lokalny”.

Honorowy patronat nad konferencją objął Wicewojewoda Pomorski Piotr Karczewski.

Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji wydało książkę, będącą owocem konferencji. Publikacja dostępna jest zarówno w Bibliotece GWSA, jak i w sprzedaży. [zobacz więcej]

Konferencje naukowe dotyczące globalizacji i jej wpływu na środowisko
  1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 23 września 2006 r.
  2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, 27 lipca 2010 r.
  3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, 24 września 2014 r.
  4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, 19 października 2016 r.
  5. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, 24 października 2018 r.
  6. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, 22 marca 2023 r.
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Saturday, 23 September, 2006