Egzamin poprawkowy z Termodynamiki

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki dla studentów z Tczewa i Gdańska odbędzie się 26 września o godz. 10:00 w siedzibie Uczelni w Gdańsku, w sali B206.

Zaliczenia poprawkowe z Fizyki - prof. Cenian

Zaliczenia poprawkowe z Fizyki dla grup Ip2 i Ip2-e odbędą się:
- 12 września o godz. 14:00 (I termin),
- 19 września  o godz. 14:00 (II termin).

Zaliczenie poprawkowe będzie w formie zadań dostępnych na platformie Moodle.

Egzaminy/zaliczenia u prof. Mirosława Borkowskiego

Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotów prowadzonych przez prof. Mirosława Borkowskiego, proszeni są o zgłoszenie się do wykładowcy telefonicznie lub mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r. w celu ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Zaliczenia poprawkowe odbędą się w formie ustnej 19 września 2020r., od godz. 9:30 w siedzibie Uczelni, w sali B111.

Harmonogram przystępowania przez studentów do zaliczeń:
- 9:30 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie strategiczne";
- 10:15 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji";
- 11:00 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem";
- 11:45 - studenci zdający przedmiot "Zarządzanie logistyką i transportem".

Pages