Studenci (i absolwenci) mają możliwość publikacji swoich artykułów w Zeszytach Studenckich Gdańskiej Szkoły Wyższej. Zachęcamy do publikowania swoich prac będących na dobrym poziomie merytorycznym i edycyjnym. Na życzenie studenta informacja taka zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu. Każdy autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egz. Zeszytów wydanych w formie książkowej – pod warunkiem wydania w takiej formie.

Historia czasopisma

 1. 2010 (tom 1-2): pn. "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji", półrocznik, tom 1: ISBN 978-83-89762-32-0, tom 2: ISBN 978-83-89762-33-7
 2. 2011 (tom 3): zmiana częstotliwości wydania: rocznik, ISSN 2083-9804
 3. 2012 (tom 4): zmiana tytułu czasopisma: "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej", ISSN 2083-9804
 4. 2013 (tom 5 i nast.): zmiana nr ISSN: ISSN 2451-2893
 5. ostatni wydany tom: 4 (w roku 2012); tomy 5-7 (za lata 2013, 2014 i 2015) w przygotowaniu, ukażą się jesienią.

Tekst zapisany czcionką pogrubioną przedstawia dane aktualne.

Warunki opublikowania artykułu studenckiego

 1. Zgoda nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pisany jest artykuł (praca).
 2. Dostarczenie do Wydawnictwa GSW, za pośrednictwem nauczyciela, artykułu w wersji elektronicznej w formie pliku tekstowego edytowalnego (Word, OpenOffice, rtf).
 3. Dostarczenie przez autora zgody na wydanie artykułu w formie książkowej oraz elektronicznej. W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora, należy dostarczyć zgody od wszystkich współautorów.
  Druk dostępny jest do pobrania poniżej – w formie formularza PDF (do wypełnienia elektronicznego lub po wydrukowaniu odręcznie).
 4. Zgodę na wydanie artykułu zalecamy:
  1. podpisać elektronicznie (https://gsw.gda.pl/podpisywanie-elektroniczne) i dostarczyć jej oryginał mailem.
 5. Jeżeli zgoda na wydanie artykułu nie będzie podpisana elektronicznie, można ją dostarczyć:
  1. zeskanowaną w pliku PDF na adres e-mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl; lub
  2. pocztą; lub
  3. osobiście w Wydawnictwie GSW, bibliotece lub właściwym dziekanacie.
 6. Artykuł powinien posiadać:
  1. tytuł (indywidualny tytuł tekstu, a nie nazwę przedmiotu lub zadany przez nauczyciela temat);
  2. przypisy, a na końcu spis wykorzystywanej bibliografii;
  3. streszczenie (o objętości 500-1000 znaków ze spacjami, 100-150 wyrazów).
 7. Artykuły niespełniające wymienionych warunków nie będą publikowane, a pliki usuwane.

Egzemplarze Zeszytów Studenckich GSW dostępne są w Bibliotece GSW, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.