III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska"

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. "Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska".

Termin konferencji: 24.09.2014 r. (środa), godz. 9:00-16:00
Termin zgłoszeń: 04.09.2014 r.
Termin nadsyłania referatów: 01.09.2014 r.
Miejsce:Audytorium I Gdańskiej Szkoły Wyższej, budynek "C" 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa

Zgłoszenia

sekretariat konferencji

 • on-line (dostępne tutaj) – preferowane
 • elektroniczne na adres mailowy: gsw@gsw.gda.pl
 • faksem: 58 305 08 12 w.40 lub 58 305 08 89 w.40
 • telefoniczne: tel. 58 305 08 12 w.31

Termin zgłoszeń: 4 września 2014 r.
Termin nadsyłania referatów: 1 września 2014 r.
Referaty należy nadsyłać na adres sekretariatu konferencji – e-mail: gsw@gsw.gda.pl.

Opłata za udział w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (monografia punktowana).
Istnieje także możliwość nadesłania referatu do publikacji bez uczestnictwa w konferencji.

Po godzinie 16:00 organizator zaprasza na imprezy towarzyszące.

Proponowane moduły tematyczne

 1. Aspekty społeczne i edukacyjne globalizacji w ochronie środowiska
 2. Technologie i inżynieria środowiska
 3. Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 4. Administracja i ekonomia ochrony środowiska

Komitet naukowy

 • prof. Adam Cenian
 • prof. Stanisław Gumkowski
 • prof. Adam Karpiński
 • prof. Zdzisław Kordel
 • prof. Natalia Kurhaluk
 • prof. Lech Milian
 • prof. Lev Morozov
 • prof. Andrzej Pułło

Komitet organizacyjny

 • doc. Tadeusz Noch – przewodniczący
 • doc. Wioleta Mikołajczewska – wiceprzewodnicząca
 • mgr Alicja Wesołowska – wiceprzewodnicząca
 • mgr Aleksandra Friedberg – wiceprzewodnicząca
 • dr Mirosław Borkowski
 • dr Bartłomiej Krzyczkowski
 • dr inż. Andrzej Michalak
 • dr Alicja Mikołajczyk
 • dr Tomasz Nozdryń
 • mgr inż. Anna Fanslau
 • inż. Zbigniew Kozłowski
 • mgr Łukasz Lewandowski
 • inż. Dorota Stagun
 • mgr Waldemar Żeleźnik

Patronat honorowy

 • Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, poseł na Sejm RP VII kadencji
Konferencje naukowe dotyczące globalizacji i jej wpływu na środowisko
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 23 września 2006 r.
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, 27 lipca 2010 r.
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, 24 września 2014 r.
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, 19 października 2016 r.
 5. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, 24 października 2018 r.
 6. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, 22 marca 2023 r.
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Wednesday, 24 September, 2014