Egzaminy z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" u dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Terminy egzaminów z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" prowadzonego przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego:

Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. Hannę Klimek

Terminy egzaminów i zaliczeń u prof. Hanny Klimek:

30.01.2021r.
godz. 15:00  "Zarządzanie jakością w administracji";
godz. 15:45  "Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji" grupa ip1-msu;
godz. 17:15  "Podstawy zarządzania jakością" oraz  "Standaryzacja w zarządzaniu jakością";

Pages