Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 13.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzaminy/zaliczenia u prof. A. Ceniana

Zaliczenie ćwiczeń (II termin) z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 13.02.2021r., od godz. 10:00 do 11:30 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

Egzamin z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 14.02.2021 r., o godz. 12:00 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle. Czas egzaminu 45 minut plus 10 minut na wysłanie.

06-07.02.2021r. egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" u dr D. Ciukszo

Egzamin z przedmiotu "Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych" odbędzie się w dniu 06.02.2021r. o godz. 8:00

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z Fizyki u prof. A. Ceniana

Egzamin z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 07.02.2021r., o godz. 12:00 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

30.01.2021r. egzaminy i zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Pages