Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2021/2022

Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr zimowy 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzyma w terminie do 30 listopada br. decyzję stypendialną (pozytywną bądź odmowną). Decyzje te (w podpisanych plikach PDF) będą rozsyłane mailowo na adresy wskazane we wnioskach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa Państwa danych, nie będziemy publikować list decyzji stypendialnych na stronie internetowej uczelni (po zalogowaniu), jak to miało miejsce dotychczas.

Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2020/2021

Listy decyzji stypendialnych świadczeń przyznanych w semestrze zimowym 2020/2021 dostępne są dla osób zalogowanych pod następującym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/decyzje-stypendialne-20202021-sem-zimowy.

Komisja stypendialna informuje, że decyzje stypendialne będą wysyłane na adresy e-mail. Przelewy stypendium za październik i listopad 2020 będą wykonywane na przełomie listopada i grudnia 2020.

Zmiany terminów obowiązujących studentów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w dniach 12.03-10.04.2020 r. (związanym z koronawirusem), zmianie ulegają terminy obowiązuje studentów, a wynikające z Regulaminu Studiów GSW czy Regulaminu świadczeń pomocy materialnej z budżetu państwa: