0,00 zł

Różnokierunkowość współczesnych procesów społecznych w polskiej tematyce badawczej w latach 1989-2019, Mariusz Tadeusz Fierek (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-66270-01-5. Stron 226, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 101
0,00 zł

Warmia i Mazury na tle pandemicznej rzeczywistości, Mariusz Tadeusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2021, ISBN 978-83-66270-13-8. Stron 359, format 17x24 cm (B5). Publiczny dostęp nieodpłatny: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_113

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 0,00 zł
SKU: 113
40,00 zł

Transfiguracja i polifunkcyjność socjoterapii w naukach społecznych, praca zbiorowa, Mariusz Tadeusz Fierek (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2020. ISBN 978-83-66270-10-7. Stron 190, format 17x24 cm (B5), cena: 40,00 zł

pierwsza strona okładki
ostatnia strona okładki
Price: 40,00 zł
SKU: 110