Opis kierunku Administracja, drugiego stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Magisterskie, Studia II stopnia

Tagi: II stopnia, Drugiego stopnia, Studia magisterskie, Studia w Gdańsku

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Administracja

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budżetować i zarządzać podmiotem
 • korzystać z przepisów prawa administracyjnego oraz zasad funkcjonowania instytucji w Polsce i UE

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • służbie cywilnej, będziesz gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych
 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Socjologia organizacji
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Nadzór RIO nad samorządem terytorialnym
 • Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie

NAUCZYSZ SIĘ:

 • samodzielnie rozwiązywać problemy
 • organizować zespoły pracownicze i kierować nimi
 • opracowywać i wdrażać programy zarządzania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach integrującego się rynku pracy UE, jako menadżer, prowadzić działalność gospodarczą

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Marketing i badania marketingowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne
Finanse i rachunkowość

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu
 • prowadzić rachunkowość i sprawozdawczość w działalności gospodarczej
 • przeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • działach finansowo-księgowych różnych firm
 • instytucjach finansowych
 • administracji publicznej

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Negocjacje w biznesie
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Rewizja sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zarządzanie inwestycjami

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

Możesz pracować w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • System ochrony prawnej w UE
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo karne skarbowe
 • Przygotowanie projektów do UE
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Prawo wyznaniowe
Opłaty za studia

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia drugiego stopnia na kierunku "Administracja", w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Opłaty promocyjne: poniższa promocja obowiązuje do 3 lipca 2022 r. i dotyczy tych osób, które złożą do tego terminu komplet dokumentów na wybrane studia i do 15.09.2022 wpłacą co najmniej jedną ratę opłaty czesnego. Opłaty promocyjne dotyczą bieżącej rekrutacji na najbliższy semestr i obowiązują w całym toku studiów.

Niestacjonarne

Lokalizacja Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 2.000 5 x 480 420 6 x 420 360
W Gdańsku, III i IV semestr 2.300 5 x 480 6 x 420
Na e-studiach, I i II semestr 2.300 2.000 5 x 480 420 6 x 420 360
Na e-studiach, II i IV semestr 2.300 2.150 5 x 480 450 6 x 420 380
Zniżki w opłatach. Stypendia

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Objęci są też, już od pierwszego semestru(!), systemem stypendialnym: socjalnym, jak i za wyniki w nauce.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania