• Odszedł Tadeusz Noch, Kanclerz i Założyciel GSW

    Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Nocha. Odszedł w dniu 27 lutego 2019 r.

    Założyciel Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji (obecnie Gdańskiej Szkoły Wyższej); od początku jej Kanclerz. Uczelnia była Jego życiem – założył ją, następnie przez 17 lat zarządzał. Był doktorem nauk technicznych. Nauczyciel akademicki, promotor wielu prac dyplomowych. Autor monografii i publikacji naukowych. Choroba pokrzyżowała Mu plany zawodowe – był w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. Nie zdążył… Odszedł w wieku 67 lat.