W związku z przedłużeniem do 30 września 2020 r. terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 911) (link¹)

¹ linki do aktów prawa powszechnego przekierowują do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat