Biuletyn Informacji Publicznej Gdańskiej Szkoły Wyższej (BIP Gdańskiej Szkoły Wyższej) znajduje się pod poniższym adresem (kliknięcie w link spowoduje otwarcie nowego okna):