GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

 • kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  Nadrzędność parlamentu - mit czy realna alternatywa ustrojowa...

  tytuł: Nadrzędność parlamentu - mit czy realna alternatywa ustrojowa? Analiza wybranych przykładów; autor: Przemysław Kierończyk; recenzent: prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie; rok wyd. 2009; stron 340, format B5; ISBN 978-83-89762-22-1. Książka jest próbą charakterystyki wybranych rozstrzygnięć ustrojowych opartych na zasadzie ustrojowej nadrzędności parlamentu, a także nawiązujących tylko do tej zasady. Autor podejmuje również zadanie oceny realności takich rozwiązań w warunkach rzeczywistego funkcjonowania mechanizmów państwowych, zajmuje się staraniami nauki polskiej prowadzącymi do zdefiniowania systemu rządów opartego na zasadzie dominacji parlamentu, a także próbuje wskazać na elementy instytucjonalne tego systemu.

 • kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny

  tytuł: Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny; autor: Przemysław Kierończyk; seria: Ustroje państw bałtyckich; rok wyd. 2008; stron 152, format A5; ISBN 978-83-89762-17-7. Książka przedstawia krótki zarys historii Łotwy i łotewskiej państwowości, a także podstawy dzisiejszego ustroju Republiki Łotewskiej. Układ książki jest dosyć jasny, chronologiczno-merytoryczny. Pierwsze rozdziały traktują o historii Łotwy i tym samym ułożone są w sekwencji czasowej. Główna część książki zawiera natomiast omówienie aktualnego ustroju. W tym przypadku Autor zaczął od przedstawienia aktualnej konstytucji, a następnie kolejnych organów państwowych. Starania Autora polegały między innymi na tym, aby wykazywać specyfikę, niezwykłość niektórych łotewskich rozwiązań – oryginalne ułożenie w konstytucji relacji parlament-prezydent stawia Łotwę w rzędzie bardzo ciekawych rozwiązań ustrojowych. Książka napisana jest przystępnym językiem, Autor chciał napisać rozprawę naukową, ale jednocześnie taką, którą „da się czytać”.

 • kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  System konstytucyjny państwa litewskiego (1922-1940)

  tytuł: System konstytucyjny państwa litewskiego (1922-1940); autor: Przemysław Kierończyk; seria: Ustroje państw bałtyckich; rok wyd. 2008; stron 134, format A5; ISBN 978-83-89762-16-0. Zdecydowana część książki to przedstawienie regulacji konstytucyjnych Litwy z lat międzywojennych. Główny tok rozważań dotyczy przy tym „dużych” konstytucji – stąd wyznaczone granice czasowe 1922-1940. Na tle – ukazanym w ogólnym zarysie – uzyskania przez Litwę niepodległości w 1918 r., a także pierwszych trzech „małych” konstytucji sprzed 1922 roku, Autor przedstawił kolejno trzy litewskie konstytucje – z 1922, 1928 i 1938 roku. Dzięki czemu książka ma dosyć konsekwentny układ chronologiczny. Oprócz analizy treści samych litewskich ustaw zasadniczych, czytelnik w pracy znajdzie także bardzo ogólny zarys historii politycznej Litwy. Książka napisana jest przystępnym językiem, Autor chciał napisać rozprawę naukową, ale jednocześnie taką, którą „da się czytać”.

 • kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  15.12.2012,
  dodał:
  tm

  Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji

  tytuł: Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji; autor: Przemysław Kierończyk; rok wyd. 2008, wydanie drugie, poprawione; stron 278, format B5; ISBN 978-83-89762-13-9. Pozycja ma charakter dydaktyczny; prezentowany materiał odpowiada wymogom merytorycznym przyjmowanym w nauce prawa na poziomie akademickim. Porusza ona nie tylko zagadnienia prawa konstytucyjnego, ale służy także pomocą dla potrzeb studiowania historii administracji. Osoba autora gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki, nie tylko z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu nauki prawa konstytucyjnego w szkole wyższej, ale także z uwagi na jego wcześniejsze doświadczenia publikacyjne.

 • Pobierz informator na studia w PDF

  Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

  Pobierz informator

  Szybki kontakt

  Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

  Informacja GSW

  Telefon
  58 305 08 12
  GG
  2