Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (szkolenie)

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.

Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" proponują cykl szkoleń z zkresu Ochrona danych osobowych. W ramach tego cyklu przedstawiamy niniejsze szkolenia.

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie (szkolenie)

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem prawie każdego przedsiębiorcy. Pierwsze kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przekonują, że zagadnienia tego nie należy lekceważyć.

Gdańska Szkoła Wyższa i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" proponują cykl szkoleń z zkresu Ochrona danych osobowych. W ramach tego cyklu przedstawiamy niniejsze szkolenia.