$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
06.11.2018,
dodał:
tm

Konkurs prac licencjackich i magisterskich

Zapraszamy do udziału w XXII Konkursie Prac Magisterskich i XV Konkursie Prac Licencjackich organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. Bieżąca edycja trwa od października 2018 r. do marca 2019 r. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta przewidziano do 31 grudnia 2018 r.

Prace należy składać do 31 grudnia 2018 r. w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz adresem autora, na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
Szczegóły w załącznikach - materiałach do pobrania.


Celem konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej i działalności PTE wśród młodzieży akademickiej.

Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją promotora możliwe jest od września do końca grudnia 2018 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Zostaną wybrane te, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy. Obrady kapituły odbędą się w lutym 2019 r., a w marcu, na posiedzeniu Zarządu PTE Oddział w Gdańsku, nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów.

Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest Nagroda im. Profesora Lucjana Hofmana, wieloletniego prezesa PTE w Gdańsku, ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, a w Konkursie Prac Licencjackich – Nagroda im. Profesora Witolda Andruszkiewicza, prezesa PTE - specjalisty w zakresie transportu, zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFInformacja o konkursie06.11.2018
107kB
dokument PDFKonkurs prac licencjackich06.11.2018
780kB
dokument PDFKonkurs prac magisterskich06.11.2018
3MB