Kategoria: Studia podyplomowe (wszystko)

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe, Oferta

Oferta studiów podyplomowych

Szanowni Państwo

Gdańska Szkoła Wyższa mając 15-letnie doświadczenie w kształceniu studentów oraz realizowaniu studiów po­dyplo­mowych, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z kształceniem zdalnym, przygotowała ofertę studiów podyplomowych realizowanych w trybie e-learningowym.

Co to oznacza?

Studia odbywają się poprzez Platformę ClickMeeting umożliwiającą bezpośredni kontakt wykładowcy ze słuchaczem. Wszystkie zadania oraz materiały dydaktyczne są udostępniane poprzez Platformę Moodle, a zaliczenia odbywają się on-line.

Jakie kierunki mam do dyspozycji?

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia na kilku kierunkach podyplomowych, tj.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Dietetyka
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy łączą doświadczenie zawodowe z pracą naukową.

Dlaczego mam zaufać Państwa Uczelni?

Prowadzimy kształcenie e-learningowe od 5 lat, kształcąc w tym trybie kilkuset studentów, którzy łączą pracę zawodową z nauką.

W jaki sposób mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Wszelkie szczegóły dotyczące zapisu na studia podyplomowe dostępne są niżej.
Zapraszamy do GSW na studia podyplomowe!
 

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 3-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

studia podyplomowe 2-semestralne

Zobacz

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Zdjęcie
  • Należy dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie dołączymy do ankiety.
 4. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną Ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych uczestników studiów podyplomowych (RODO), która stanowi załącznik do Ankiety (jest w tym samym pliku PDF).
 5. Wpłata wpisowego (nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego (wraz z opłatami za studia podyplomowe) podawana jest w opisie każdego ze studiów podyplomowych.

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia podyplomowe (czesnego)
  • Opłaty są znane słuchaczowi i niezmienne w trakcie trwania studiów podyplomowych.
  • Wykaz opłat umieszczony jest (oddzielnie dla każdego cyklu i rodzaju studiów) w Biuletynie Informacji Publicznej GSW (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2019 r.), dostępny pod linkiem: (wkrótce)
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe (umowy zawarte z dotychczasowymi słuchaczami pozostają w mocy).

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.
  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie