II międzynarodowa konferencja naukowa „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji w dniu 27 lipca 2010 r. zorganizowała II międzynarodową konferencję naukową, pt. „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”.
Celem konferencji była wymiana poglądów związanych z globalizacją i ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Patronat honorowy nad II międzynarodową konferencją naukową objął Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych
w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Termin: 10 – 12 maja 2010r. (poniedziałek - środa)

Miejsce spotkania:
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego
80-231 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14
Tel 58 699 53 29; e-mail: bopgaz@imp.gda.pl
http://www.imp.gda.pl/Biogazp.html

Organizatorzy:
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
POMCERT
Polskie Stowarzyszenie Biogazu
Fundacja Poszanowania Energii
IMPLASER
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska”

Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. „Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska”, 23.09.2006 r.

Zasadniczym celem konferencji była wymiana poglądów związanych z ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji gościła w swoich murach wiele znakomitych osobistości ze świata nauki, z kraju i zagranicy. Na otwarciu Wicewojewoda Pomorski Piotr Karczewski pogratulował pomysłu i podziękował za zaangażowanie w realizację tak ważnego dla wszystkich przedsięwzięcia, jakim jest ochrona środowiska.

Strony