GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
01.03.2012,
dodał:
tm

Zmiana nazwy uczelni

Miło nam zakomunikować, że z początkiem roku 2012, decyzją nr MNiSW - DNS - WUN - 6011 - 20819 - 1/AM/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa.

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Sukcesywnie uczelnia będzie dokonywać aktualizacji dokumentów i obowiązujących studentów druków wniosków (wszystkie nadal zachowują ważność).

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostają bez zmian: numer 244 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Zmieniła się nazwa strony internetowej (domena) uczelni: www.gsw.gda.pl, z tym że dotychczasowa nazwa (www.gwsa.pl) pozostaje nadal aktywna. Wszystkie adresy mailowe zmieniają się w taki sposób, że:
1) pierwsza część nazwy (przed „@”) pozostaje bez zmian,
2) druga część nazwy (po „@”) zmienia się na: gsw.gda.pl
(np. dziekanat@gwsa.pl => dziekanat@gsw.gda.pl). Przez najbliższy rok poprzednie adresy mailowe (w domenie „gwsa.pl”) będą nadal aktywne.

Decyzja o zmianie nazwy z GWSA na GSW podjęta została w związku z tym, że uczelnia w okresie swojej działalności rozszerzyła zakres i profil kształcenia również o studia inżynierskie. Gdańska Szkoła Wyższa będzie uniwersalną nazwą dla wszystkich oferowanych kierunków studiów.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2