GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
jm

Drukuj Inżynieria ochrony środowiska

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Cel studiów

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie inżynierii ochrony środowiska. Celem studiów inżynierskich na specjalności inżynieria ochrony środowiska jest zdobycie rozległej wiedzy o samym środowisku, jak i obiektach technicznych w nim funkcjonujących, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy inżynierskiej z praktyką gospodarczą. Studia te przygotowują do planowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska, systemów monitoringu środowiska oraz innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i specjalności inżynieria ochrony środowiska (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Matematyka Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Język obcy Statystyka Logistyka w przedsiębiorstwie
Wstęp do socjologii Badania operacyjne w inżynierii Rachunek kosztów dla inżynierów
  Fizyka Zarządzanie produkcją i usługami
  Ekonomia Projektowanie inżynierskie
  Prawo gospodarcze Grafika inżynierska
  Marketing i badania marketingowe Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
    Procesy produkcyjne
    Podstawy elektrotechniki i elektroniki
    Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
    Inżynieria systemów produkcyjnych

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Ocena oddziaływania na środowisko
Ochrona przyrody i monitoring środowiska
Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
Inżynieria utylizacji odpadów
Urządzenia ochrony środowiska
Niekonwencjonalne źródła energii
Recykling materiałów
Technologia wody i ścieków
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Ochrona przed hałasem i wibracjami
Techniki laserowe w technice i ekologii

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiądzie aktualną wiedzę w zakresie inżynierii ochrony środowiska oraz nauk ekonomicznych i zarządzania. Będzie przygotowany do podjęcia pracy jako planista i eksplorator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, a także w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł znaleźć zatrudnienie również w administracji publicznej, w komórkach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2