GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Zarządzanie w turystyce

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: turystyka i rekreacja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego


do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku (przykładowe)

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Historia architektury i sztuki Podstawy turystyki
Język obcy Fizjologia człowieka Podstawy rekreacji
Filozofia / Socjologia / Etyka / Estetyka Psychologia Geografia turystyczna
Ergonomia Ekologia i ochrona środowiska Krajoznawstwo
Ochrona własności intelektualnej Prawo Obsługa ruchu turystycznego
  Ekonomia Hotelarstwo
  Zarządzanie Ekonomika turystyki i rekreacji
    Pedagogika czasu wolnego
    Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody
    Produkcja roślinna
    Produkcja zwierzęca
    Jakość surowców i produktów spożywczych
    Żywienie człowieka

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji.

Absolwent posiada umiejętności:

  • organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji;
  • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w:

  • biurach podróży;
  • hotelach;
  • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;
  • centrach rekreacji i odnowy biologicznej;
  • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2