GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
05.09.2017,
dodał:
tm

Drukuj Opłaty czesnego i wpisowego, zniżki, stypendia


opłaty czesnego na studiach: licencjackich i inżynierskich | magisterskich | podyplomowych
jednorazowe wpisowe: niżej
zniżki w opłatach czesnego: niżej | stypendia: niżej
terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
informatory, ulotki: tutaj
wzory umów o odpłatności za studia do pobrania na dole strony


Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne. Studenci mają możliwość wyboru jednego z dwóch trybów opłacania czesnego: miesięcznie (5 rat w semestrze) lub semestralnie. Wysokość czes­nego podano oddzielnie dla studiów I, II stopnia i podyplomowych. Terminy płatności podano pod tabelami opłat.
W uczelni obowiązuje system zniżek w opłatach czesnego (dla studentów, jak i kandydatów na studia) oraz system stypendialny [szczegóły poniżej].

Zniżki w opłatach czesnego

 • 10% zniżki na dwa pierwsze semestry dla posiadaczy świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem
 • 10% zniżki na cały tok studiów dla studentów studiujących w GSW z najbliższą rodziną i prowadzących jedno gospodarstwo domowe
 • 10% zniżki na semestr dla studentów studiujących w GSW z najbliższą rodziną, ale prowadzone są dwa gospodarstwa domowe
 • 10% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów lub absolwentów GSW
 • 10% zniżki na semestr dla studentów lub kandydatów na studia za każdą przyprowadzoną nową osobę (nigdy niestudiującą w GSW). Zniżka naliczana jest proporcjonalnie do ilości przy­prowa­dzonych osób, np. 2 nowe osoby = 20% zniżki, 10 nowych osób = semestr gratis
 • 50% zniżki na czesne na drugim kierunku studiów dla studentów studiujących jednocześnie 2 kierunki 1
 • 70% zniżki na czesne na drugiej specjalności studiów dla studentów studiujących jednocześnie 2 specjalności studiów 1

1 – zniżka obowiązuje od dnia 01.10.2015

Zniżki nie łączą się ze sobą. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie zniżki. Zniżki dotyczą wszystkich rodzajów studiów. Szczegóły w ulotce do pobrania poniżej.

Stypendia

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych
 • Stypendium dla najlepszych studentów
 • Zapomoga
 • Stypendium GSW za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Studenci mają możliwość uzyskania pomocy materialnej już od I semestru studiów. Więcej informacji w dziale: "Dla studentów" [tutaj].

Jednorazowe wpisowe

Jednym z warunków przyjęcia na studia jest dokonanie opłaty wpisowego. Opłata ta jest jednorazowa i bezzwrotna w przypadku rezygnacji ze studiów. Z opłaty wpisowego pokrywane są koszty administracyjne związane z postępowaniem rekrutacyjnym, koszty wydania indeksu i legitymacji studenckiej.

Rodzaj studiów Wysokość wpisowego

I stopnia [LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE] 100 zł
II stopnia [MAGISTERSKIE] 100 zł
70 zł dla absolwentów GSW (GWSA)

W jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie prze­le­wem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie do­wo­du wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf).
W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką.
rachunek bankowy: niżej

Czesne: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)


LICENCJACKIE:
Administracja  |  Kryminologia  |  Pedagogika  |  Turystyka i rekreacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia (OLS*)  |  Socjologia (OLS*)
*OLS – tylko w Olsztynie
 
INŻYNIERSKIE:
Zarządzanie i inżynieria produkcji  |  Gospodarka przestrzenna  |  Architektura krajobrazu

Administracja [LICENCJACKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 440 zł x 5 2.100 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 400 zł x 5 1.900 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 340 zł x 5 1.700 zł
Wydziały zamiejscowe: Olsztyn, Słupsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 380 zł x 5 1.900 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 340 zł x 5 1.700 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Kryminologia [LICENCJACKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 440 zł x 5 2.100 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 400 zł x 5 1.900 złUwaga. Kierunek w organizacji. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Pedagogika [LICENCJACKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 420 zł x 5 2.000 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 330 zł x 5 1.600 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 320 zł x 5 1.600 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Turystyka i rekreacja [LICENCJACKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 440 zł x 5 2.100 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 400 zł x 5 1.900 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 340 zł x 5 1.700 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [LICENCJACKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 500 zł x 5 2.400 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 460 zł x 5 2.200 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 420 zł x 5 2.100 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Ekonomia • Socjologia [tylko w Olsztynie, LICENCJACKIE]

Wydział zamiejscowy: Olsztyn miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 340 zł x 5 1.700 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji [INŻYNIERSKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 500 zł x 5 2.400 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 460 zł x 5 2.200 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 420 zł x 5 2.100 zł
Wydział zamiejscowy: Słupsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 460 zł x 5 2.300 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 420 zł x 5 2.100 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (VI i VII) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Gospodarka przestrzenna [INŻYNIERSKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 560 zł x 5 2.700 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 520 zł x 5 2.500 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 480 zł x 5 2.400 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (VI i VII) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

Architektura krajobrazu [INŻYNIERSKIE]

Gdańsk miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia stacjonarne (dzienne) 620 zł x 5 3.000 zł
studia niestacjonarne (zaoczne) 580 zł x 5 2.800 zł
Tczew, Kartuzy, Nowy Dw.Gd. miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
studia niestacjonarne (zaoczne) 540 zł x 5 2.700 złUwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (VI i VII) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Terminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej
do góry: czesne na studiach I stopnia

 

Czesne: studia II stopnia (magisterskie)

Administracja  |  Zarządzanie i inżynieria produkcji

Administracja [MAGISTERSKIE]

Gdańsktylko niestacjonarne (zaoczne) miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
I rok (I i II semestr) 400 zł x 5 2.000 zł
II rok (III i IV semestr) 430 zł x 5 2.150 złTerminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej

Zarządzanie i inżynieria produkcji [MAGISTERSKIE]

Gdańsk
tylko niestacjonarne (zaoczne)
miesięcznie 5 rat w semestrze semestralnie płatne z góry
I rok (I i II semestr) 460 zł x 5 2.300 zł
II rok (III i IV semestr) 500 zł x 5 2.500 złTerminy wnoszenia opłat: niżej | rachunek bankowy: niżej

 


Terminy wnoszenia opłat czesnego

Czesne miesięczne


semestr zimowy1 do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni2 do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca
Czesne semestralne


semestr zimowy1 do 15 września
semestr letni2 do 15 lutego
Po terminie opłata wynosi: wysokość czesnego miesięcznego x 5.

1 semestr zimowy rozpoczyna się w październiku
2 semestr letni rozpoczyna się w lutym (marcu)

Wyboru trybu opłacania czesnego dokonuje się poprzez zaznaczenie właściwej opcji w ankiecie osobowej studenta. Student ma możliwość zmiany trybu opłacania czesnego w trakcie studiów poprzez złożenie stosownego wniosku w dziekanacie uczelni.

GSW nie pobiera od swoich studentów żadnych ukrytych opłat dodatkowych, jak: opłaty za wydanie indeksu czy zaświadczeń o studiowaniu, opłaty za wpisowe na każdy kolejny semestr, opłaty za egzaminy lub zaliczenia. Każdy student ma prawo uczestniczyć (bez ponoszenia dodatkowych opłat) we wszystkich zaliczeniach i egzaminach w sesjach podstawowych oraz w dwóch zaliczeniach i egzaminach (dla każdego przedmiotu) w sesjach poprawkowych. Wy­mienione prawa zagwarantowane są w obowiązującym w uczelni Regulaminie Studiów.

 

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFZniżka dla studentów za przyprowadzenie nowej osoby [ulotka]23.05.2013
816kB
dokument PDFWzór umowy o odpłatności za studia wyższewer. SW2017012301.09.2017
75kB
dokument PDFZałącznik do umowy -Tabele opłatwer. SW2016091522.04.2016
136kB

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2