GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Odnawialne źródła energii

studia: 3-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich oraz 4-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich, na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty
kontakt do biura rekrutacji w Gdańsku tutaj
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Specjalność „odnawialne źródła energii” na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” na studiach II stopnia objęta jest patronatem firmy AutomaEKO Odnawialne źródła energii [link do strony www].


Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zna metody pozyskiwania energii niekonwencjonalnej, posiada wiedzę o urządzeniach służących do pozyskiwania tego rodzaju energii. Potrafi analizować koszty pozyskiwania energii odnawialnej oraz określić opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną. Zna zasady wykonania audytu energetycznego budynków, a także narzędzia do analizy termicznej obiektów. Absolwent może samodzielnie zaplanować termomodernizację budynku, może pracować jako specjalista w podmiotach zajmujących się energią odnawialną.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i specjalności inżynieria budownictwa (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Filozofia techniki Inżynieria systemów technicznych Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
Język obcy Technologie informatyczne w inżynierii produkcji Zarządzanie strategiczne
Wychowanie fizyczne Rozwój innowacyjnego produktu Organizacja systemów produkcyjnych
  Doradztwo i informacja techniczna Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
    Zintegrowane systemy zarządzania
    Zarządzanie projektem i innowacjami
    Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
    Eksploatacja maszyn i urządzeń
    Zarządzanie środowiskowe

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Ekoenergetyka
Zarządzanie informacją i komunikacją
Handel elektroniczny i e-biznes
Wymiana ciepła i masy
Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
Chłodnictwo i klimatyzacja
Techniki laserowe w technice i ekologii
Zarządzanie potencjałem społecznym
Socjologia organizacji
Zarządzanie relacjami z klientem
Fundamentals of marketing

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2