GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
01.09.2017,
dodał:
jm

Drukuj Inżynieria produkcji

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Cel studiów

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie inżynierii produkcji. Celem kształcenia interdyscyplinarnego na studiach inżynierskich na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" jest wykształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym kraju wynikające z dokonujących się i już dokonanych przeobrażeń w gospodarce, powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu czy prywatyzacja przedsiębiorstw zmuszają inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Matematyka Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Język obcy Statystyka Logistyka w przedsiębiorstwie
Wstęp do socjologii Badania operacyjne w inżynierii Rachunek kosztów dla inżynierów
  Fizyka Zarządzanie produkcją i usługami
  Ekonomia Projektowanie inżynierskie
  Prawo gospodarcze Grafika inżynierska
  Marketing i badania marketingowe Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
    Procesy produkcyjne
    Podstawy elektrotechniki i elektroniki
    Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
    Inżynieria systemów produkcyjnych

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Zarządzanie strategiczne
Organizacja produkcji
Inżynieria wytwarzania
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Inżynieria systemów produkcyjnych
Architektura komputerów
Inżynieria oprogramowania
Podstawy sztuki negocjacji
Strategia produktu
Techniki laserowe w technice i ekologii
Elementy auditingu energetycznego

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami finansowymi i kapitałem, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji - mechaniki i budowy maszyn. W tym zakresie absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.


Foto: © Donatella Tandelli - Fotolia.com

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2