GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 18.06.2019

Znajdujesz sie w:

kategoria:
Karpiński Adam Jan,
data dodania:
28.05.2009,
dodał:
tm

DrukujWstęp do socjologii krytycznej

007-wstep_do_socjologii_krytycznej-20090528.jpg

tytuł: Wstęp do socjologii krytycznej
autor: Adam Jan Karpiński
wydanie pierwsze, rok wyd. 2006 dodruk 2009
(wydanie pierwsze: 2006, nakład wyczerpanyPierwsza strona okładki:
007-wstep_do_socjologii_krytycznej-20061106.jpg
)
stron 350, format B5
ISBN 83-89762-07-2
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji

Pozycja ta stanowi studium z zakresu metasocjologii, dotyczące problematyki ontologicznych i metodologicznych podstaw socjologii. Jest ona głosem w polemice o model uprawiania poznania społeczeństwa, określanej jako spór: pozytywizm-antypozytywizm, naturalizm-antynaturalizm, scjentyzm-humanizm, wyjaśnianie-rozumienie, socjologia zaangażowana lub krytyczna-socjologia wolna od wartości. Spór ten, jak sugerują chociażby zróżnicowane nazwy, jest wielowątkowy i odbywa się na różnych płaszczyznach poznawczych, poprzez praktyki nauczania i uprawiania socjologii.

Słowo wstępne

Przedstawiam Państwu pracę, która może być podręcznikiem do socjologii na studiach wyższych. Zawiera ona te wszystkie – wydane i niewydane moje prace, które wcześniej zalecałem. Niektóre partie są dosłownym powtórzeniem wcześniej drukowanego skryptu i artykułów, inne są opracowane na nowo, ale, które jeszcze „nie okrzepły”. Dlatego będę wdzięczny za zgłoszone uwagi, zauważone błędy. Uwzględnię je w kolejnym wydaniu. Za życzliwe przyjęcie przedkładanego tekstu Szanownym Czytelnikom serdecznie dziękuję.
Czytelnik zauważy wiele zapożyczeń od Profesora Floriana Znanieckiego, zwłaszcza jego myśli zawartych we Wstępie do socjologii. Tą drogą – próbą kontynuacji jego rozważań – składam mu hołd uznając wielkość Profesora Floriana Znanieckiego jako filozofa i socjologa.

Spis treści

Słowo wstępne.
Socjologia krytyczna. Przedmiot i funkcje. Socjologia krytyczna a inne nauki społeczne.
Przedmowa. O potrzebie socjologii krytycznej.

Rozdział I. Filozoficzne myśli o społeczeństwie:

 1. Uwagi na temat stanu współczesnego bytu społecznego.
 2. Kulturowe artefakty ducha współczesnego:
  • Nieprzystawanie paradygmatu.
  • Myślenie potoczne.
  • Krytyczny osąd naturalnego, potocznego myślenia o świecie.
  • Myślenie symboliczno-mitologiczne.
  • Scjentyzm dominującą formą ducha współczesnego.
  • Filozofia ducha współczesnego. O potrzebie nowej filozofii.
 3. Zarys ontologii bytu społecznego.
 4. Mądrościowy syntetyzm moralny:
  • O abstrakcji.
  • Tezy filozofii mądrościowej.
  • Kształt polskiej duchowości. Wezwania przeszłości.
  • Rewolucja moralna narodu polskiego. Optymizm tragizmu (tu: Doświadczenie własnej jednostkowości; Duchowość intuicyjno-refleksyjna; Duchowość spontaniczno-kreacyjna; Doświadczenie wspólnotowości; Dobro tu i teraz i Dobro transcendentne; Wolność i odpowiedzialność).

 

Rozdział II. Zarys wiedzy socjologicznej:

 1. Przedmiot socjologii, jej działy i funkcje. Socjologia a inne, szczegółowe nauki społeczne.
 2. Elementy teorii działania społecznego:
  • Formułowanie celu działalności.
  • Czynność.
  • Efekt czynności, wynik.
  • Systemy czynności (tu: Czyn; Postęp normatywny; Stawanie się ideału).
  • Świat ducha.
  • Uwagi na temat kultury.
 3. Teoria stosunków społecznych:
  • Stosunki społeczne – układ idealny.
  • Instytucje społeczne.
  • Rodzina instytucją społeczną.
 4. Teoria indywiduów społecznych:
  • Osobowość społeczna.
  • Rozwój osobowości indywiduów społecznych.
  • Wzór osobowy.

Bibliografia.

 


Pozycja dostępna w Bibliotece GWSA oraz w sprzedaży w punkcie Informacji GWSA (na terenie uczelni) - do wyczerpania nakładu.
Uczelnia nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż wydawnictw GWSA prowadzi hurtownia książek (zobacz szczegóły).
Pobierz poniżej spis treści/rozdziałów.


Powrót do strony Wydawnictwa.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2